جمعه، آبان ۱۳، ۱۳۹۰

عادات شاهانه،به روایت تصاویر

آخوندهای درباری


پابوسی رهبری توسط مصباح یزدی


نخست وزیر،هویدا

رییس دولت،احمدی نژاد


دیگه دیر  صدای انقلاب را شنیدی

عاقبت دیکتاتور


۱ نظر:

  1. روزنامهٔ کیهان، دوشنبه ۲۴ آبانِ ۱۳۵۵/ ۱۵ نوامبرِ ۱۹۷۶ / شمارهٔ ۱۰۰۱۶ ،محمدرضا پهلوی: شاه در ایران استاد، معلم، پدر و تقریبا همه چیز است!

    پاسخحذف