شنبه، دی ۰۲، ۱۳۹۱

صفحه ی فیسبوک سمیر زند، معروف به "سمیر دی جی"

تازه های سمیر زند معروف به سمیر دی جی(محمد حسین خزعلی،فرزند ابوالقاسم خزعلی،عضو خبرگان رهبری و از حامیان احمدی نژاد)را در صفحه ی فیسبوکش ببینید. بعد از اینکه شبکه ی ایرانیان متعلق به برادرش علیرضا خزعلی(که دست در دست برادران قاچاقچی مشغول بود) به حکم بیت رهبری تعطیل شد،سمیرمدتی کم کار شده است.به امید کارهای جدیداز این دی جی محبوب!