جمعه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۰

عکس هایی نفیس از دوران قاجار و پهلوی


از راست: فریدون جم، شمس پهلوی، بهجت [مشار] و علی ایزدی، از همراهان رضاشاه پهلوی هنگام تبعید به جزیره موریس.از راست: شمس پهلوی،اشرف پهلوی و علی‌محمد قوام در سال ۱۳۱۹


دیدار شمس پهلوی و مهرداد پهلبد با محمدضا پهلوی قبل از عقد رسمی از راست: مهرداد پهلبد، توران امیرسلیمانی، شمس پهلوی، تاج‌الملوك پهلوی و محمدرضاشاه پهلوی
 
از راست: ۱. علی ایزدی ۳. مهرداد پهلبد ۵. شمس پهلوی، از همراهان رضاشاه پهلوی در ژوهانسبورگ 
 مسافرت شمس پهلوی و مهرداد پهلبد به واتیكان. از راست: 3. مهرداد پهلبد 4. شمس پهلوی


جشن سالانه كانون بانوان ايران (خرداد ۱۳۲۷) ۱. جم (بانو) ۲. محمود جم ۳. شمس پهلوی ۴. شهناز پهلوی
(مهرداد پهلبد و شمس پهلوی، زيرنويس عكس: به رسم يادبود به خاله عزيزم فخرالملوك اهدا شد، (شمس


شمس پهلوی در كشور اردن: ۱. ملك حسين (پادشاه اردن) ۲. شمس پهلوی

جلسه هیئت مركزی جمعیت شیروخورشید سرخ ایران به ریاست شمس پهلوی (6/3/1353) ۱. شمس پهلوی ۲. فریده دیبا ۳. جمشید آموزگار ۴. محمدرضی ویشكاكی ۵. حسین خطیبی ۶. مهرداد پهلبد
 
بازدید شمس پهلوی از گاردن پارتی روزنامه اطلاعات در محوطه شیرو خورشد سرخ در جاده پهلوی :
فریده دیبا ۲. شمس پهلوی ۳. شهرآزاد پهلبد ۴. قدسیه ارجمند (مسعودی) ۵. عباس مسعودی


جشن ازدواج شهرآزاد پهلبد و هاوارد باریس (از اتباع كشور انگلیس) از راست: شهرآزاد پهلبد، عبدالرضا پهلوی، هاوارد باریس، شمس پهلوی، تاج‌الملوك پهلوی، محمدرضاشاه پهلوی، فرح پهلویشهرآزاد پهلبد و همسرش هاوارد باریس و عده‌ای از بستگان و اعضای خانواده ایشان در یك مهمانی از راست: شهیار پهلبد، مهرداد پهلبد، بئاتریس یانك (همسر شهباز پهلبد)، شهباز پهلبد، شمس پهلوی، هاوارد باریس، شهرآزاد پهلبد، تاج‌الملوك پهلوی، محمدرضاشاه پهلوی، فرح پهلوی، مادر هاوارد باریس، پدر هاوارد باریس


از راست: مهرداد پهلبد، شمس پهلوی، فرح پهلوی، ملك حسین پادشاه اردن، همسر كارامانلیس، محمدرضاشاه پهلوی، همسر ملك حسین، كنستانلیس كارامانلیس (پادشاه یونان)، عبدالرضا پهلوی، پری سیما زند و شهرآزاد پهلبد

رضا پهلوی و جمعی از افسران روسی و ایرانی آتریاد همدان ۱. محمود آیرم ۲. عبدالله امیرطهماسبی ۳. رضاخان پهلوی
یاور رضا پهلوی محافظ منزل عبدالحسین میرزا فرمانفرما به همراه عده‌ای دیگر در كرمانشاه (شخصِ غیرنظامی كنارِ رضاخان؛ محمدولی میرزا فرمانفرمائیان(رضا پهلوی نگهبان سفارت هلند در تهران از چپ: رضاخان پهلوی و كنوبل (وزيرمختار هلند در ايران

ژنرال آیرونساید، ژنرال اسمیت و دو تن از فرزندان عبدالحسین میرزا فرمانفرما از راست: محمدولی میرزا فرمانفرمائیان، ادموند آیرونساید، ژنرال اسمیت و نصرت‌الدوله فیروز


اردشير جی ،۱۹۰۸بازديد رضا پهلوی وزير جنگ از يك مانور نظامی ۱. رضاخان پهلوی ۲. محمدصادق كوپال


رضا پهلوی در بامداد روز سوم اسفند سال ۱۲۹۹ چند ساعت پس از كودتا، در كنار اتومبیل مصادره شده نصرت‌الدوله فیروز(احمدشاه قاجار، رضاخان پهلوی (وزير جنگ) و محمدخان اميرعلايی(آجودان احمدشاه
سيدضياءالدين طباطبايی و رضا پهلوی (نخست‌وزير و فرمانده كودتا) و عده‌ای از همكارانش

نایب رضاخان پهلوی و عده‌ای از فرماندهان ارشد قزاقخانه ۱. میر پنج حسن خان ۲. میرپنج محمدخان (بعدها مطبوعی) ۳. سرهنگ حسین قلی خان بیگدلی ۴. نایب رضاخان ۵. میرپنج اسکندر خان ارمنی


تاج‌الملوك پهلوی دومين همسر رضاشاه


هادی آتابای همسر همدم‌السلطنه اولين فرزند رضاشاه

فاطمه پهلوی (همدم‌السلطنه) فرزند اولین همسر رضاشاه و دو تن از فرزندان همسران بعدی وی. از چپ: غلامرضا پهلوی (تنها فرزند توران امیرسلیمانی)، همدم‌السلطنه (تنها فرزند صفیه) و محمودرضا پهلوی (فرزند عصمت‌الملوك دولتشاهی)


محمدرضا پهلوی (وليعهد) و مادرش تاج‌الملوك پهلوی


تاج‌الملوك پهلوی در كنار فرزندان خود در سویس (۱۳۱۴شمسی از چپ: شمس پهلوی، محمدرضا پهلوی، تاج‌الملوك پهلوی، علیرضا پهلوی و اشرف پهلوی

فرزندان رضاخان و تاج‌الملوك به همراه دو نفر از گماشته‌هایشان از چپ: محمدرضا پهلوی، شمس پهلوی، اشرف پهلوی و علیرضا پهلوی


توران اميرسليمانی همسر سوم رضاشاه


غلامحسین صاحب دیوانی شوهر دوم تاج‌الملوك پهلوی به همراه علی قوام، در محوطه آرامگاه حافظ در شیراز. از چپ: غلامحسین صاحب دیوانی و علی قوام


عليرضا پهلوی تنها برادر تنی محمدرضا پهلوی

توران اميرسليمانی و همسر دومش ذبيح‌الله ملكپور


غلامرضا پهلوی در پنج سالگی در كنار مادرش توران امیرسلیمانی و چند تن از بستگان خویش، در باغ مكتب‌خانه (۱۳۰۷ش) از چپ: توران امیرسلیمانی و غلامرضا پهلوی


رضاشاه در اواخر عمر در ژوهانسبورگ
عصمت‌الملوك دولتشاهی همسر چهارم رضاشاه، در دوران اقامت در جزيره موريس در افريقای جنوبی

دكتر مصدق به اتفاق هانری رولن در جريان شركت در دادگاه لاهه


آيت الله كاشانی در منزل دكتر محمد مصدق


دكتر مصدق نخست وزير به هنگام ملاقات با آيت الله ابوالقاسم كاشانی


مظفر بقائی كرمانی نماينده مجلس شورای ملی از راست: ۱- كريم سنجابی ۲- حسين فاطمی ۳- علی شايگان


احمد قوام

نثار گل بر مزار شهدای قيام سی تير سال ۱۳۳۱


از چپ به راست: مهندس كاظم حسيبی و عبدالله معظمیمحمدرضا پهلوی، حسن امامی (امام جمعه تهران) و مهديقلی علوی مقدم


آندرويچ اسميرنوف، سفير شوروی در ايران به اتفاق همراهان خود در محوطه كاخ سعدآباد 1. آندرويچ اسميرنوف


حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه) رئیس مجلس شورای ملی در ملاقات با آدولف هیتلر صدراعظم آلمان (۱۳۱۹-۱۳۲۰) از چپ: موسی نوری اسفندیاری (سفیر ایران در آلمان)، حسن اسفندیاری و آدولف هیتلر

محمدرضا پهلوی و فوزیه به همراه جمعی از مقامات كشور در بازدید از مقر نیروهای نظامی انگلیس در تهران ۱. غلامرضا نورزاد ۲. عیسی صدیق ۳. حسین علاء ۴. مرتضی یزدان‌پناه ۵. محمدرضا پهلوی ۶. فوزیه ۷. علی سهیلی (نخست‌وزیر) ۸. حاجیعلی رزم‌آرا ۹. ابوالحسن اردلان (عزالممالك) ۱۰. علی‌اصغر مؤدب نفیسی ۱۱. قاسم غنی ۱۲. حمید سیاح ۱۳. مصطفی عدل (منصورالسلطنه) ۱۴. محمد ساعد مراغه‌ای ۱۵. عبدالحسین هژیر ۱۶. محسن قراگزلو ۱۷. یوسف شكرایی

محمدرضا پهلوی در حال ادای سوگند شاهی در مجلس شورای ملی. در عكس محمدعلی فرزین (كلوپ) نیز دیده می شود (26/6/1320


محمدرضا پهلوی در روز ادای سوگند پادشاهی در مجلس شورای ملی، به اتفاق محمدعلی ذكاءالملك فروغی نخست‌وزیر (۱۳۲۰/۶/۲۶)


رجبعلی منصورريدر ويليام بولارد وزيرمختار انگليس در ايران، محمدرضا پهلوی و ژنرال ويول فرمانده انگليسی قشون متفقين

ملاقات محمدرضاشاه پهلوی با وینستون چرچیل نخست‌وزیر انگلستان، در محل سفارت این كشور در تهران (8/9/1322) از راست: وینستون چرچیل، اسماعیل شفائی، محمدرضا پهلوی، حسین علاء ، محمد ساعد مراغه‌ای (وزیر امور خارجه) و علی سهیلی (نخست‌وزیر)


سران كشورهای متفق در حاشیه برگزاری ”كنفرانس تهران“، در محل سفارت شوروی (۶/۹/۱۳۲۲) ۱. ژوزف استالین (نخست‌وزیر شوروی) ۲. ویاچسلاو میخائیلویچ مولوتف (وزیر امور خارجه شوروی) ۳. اورل هریمن (سفیر آمریكا در مسكو) ۴. فرانكلین روزولت (رئیس‌جمهور آمریكا) ۵. آنتونی ایدن (وزیر امور خارجه آمریكا) ۶. وینستون چرچیل (نخست‌وزیر انگلستان)


ژوزف استالین نخست‌وزیر شوروی در حاشیه برگزاری كنفرانس سران كشورهای متفق در تهران، هنگام ملاقات با محمدرضا پهلوی (9/9/1322) از راست: ماكسیموف (سفیر شوروی در ایران)، ویاچسلاو میخائیلویچ مولوتف (وزیر امور خارجه شوروی)، محمدرضا پهلوی، ژوزف استالین و محمد ساعد مراغه‌ای (وزیر امور خارجه ایران)

علی‌اصغرخان امین‌السلطان صدراعظم ناصرالدین شاه به همراه عده‌ای از مقامات و رجال و خدمه 1. علی‌اصغر امین‌السلطان 2. غلامحسین غفاری (صاحب اختیار)ناصرالدین شاه قاجار در سفر سوم خویش به اروپا به همراه جمعی از مقامات ایرانی و خارجی در لندن ۱. ناظم‌الدوله (میرزاملكم خان) ۲. علی‌اصغر امین‌السلطان ۳. ناصرالدین شاه قاجار ۴. ابوالقاسم ناصرالملك ۵. مهدی وزیر همایون ۶. مهدی مجدالدولهناصرالدين شاه قاجارحسين امين‌الضرب اصفهانی


ناصرالدین شاه قاجار به همراه عده‌ای از رجال و خدمه خود در شكارگاه دوشان تپه در سال ۱۳۱۰ق ۱. ابوالحسن اردلان ۲. ناصرالدین شاه قاجار ۳. غلامعلی عزیزالسلطان ۴. اكبر سیف‌السلطانمركز انحصار توتون و تنباكوی ايران در تهرانآيت‌الله سيدمحمدحسن ميرزای شيرازی صاحب فتوای تحريم تنباكوآيت‌الله آقانجفی و آيت‌الله شيخ نورالله نجفی


كاركنان ايرانی و انگليسی اداره شاهنشاهی انحصار دخانيات كل ممالك محروسه ايران در مشهد در سال ۱۳۰۹ق


آيت‌الله ميرزا محمدحسن شيرازی هنگام اقامه نماز جماعت در عراق


آيت‌الله آقانجفی اصفهانیآيت‌الله حاج ميرزا حسن آشتيانیآيت‌الله شيخ فضل‌الله نوری

نمای عمومی از آثار و بقايای تخت جمشيد (پرسپوليس) در ايام جشنهای ۲۵۰۰ ساله


بازدید غلامرضا پهلوی و همسرش از ماكت محل برگزاری جشنها. از راست: ۲. بهمن پهلوی ۴. غلامرضا پهلوی ۵. منیژه جهانبانی ۶. محسن فروغی ۷. امیر متقیمحمدرضا پهلوی در كنار آثار تاريخی تخت جمشيد ،شيراز

۱ نظر:

  1. خیلی بی شرفید که اینگونه با بی احترامی از خاندان پهلوی که حتی سواد نیم بندتان را هم مدیون وجود آنها هستید، نام میبرید... بی شرف، بی شرف است، تحت هر شرایطی... گربه صفتان بی شرافت...

    پاسخحذف