دوشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۹۰

بسیجی نسل من.......

در گاز خردل نفس کشید و در خاک غربت اسارت …!
نسل حاضر فکر می کنه بسیجی یعنی یه عده آدم نفهم که فقط بلدن ساندیس بخورن و مردم رو کتک بزنن…!

نسل حاضر فکر می کنه بسیجی یعنی دشمن مردم….یعنی دشمن آزادی…!
نسل حاضر فکر می کنه بسیجی یعنی یه آدم دهن گشاد که همه جا حضور داره و فقط بلده شعار بده…!
نسل حاضر فکر می کنه بسیجی یعنی یه آدم مسلح که از روی پشت بام مسجد به مردم شلیک می کنه…!
 یه چند وقته می بینم برای این نوع بسیجی ها جوک و لطیفه هایی می سازن که همه حکایت از بی عقلی،کند ذهنی، تحجر، و دگم بودن اونهاست…!

اما بسیجی نسل من هیچکدوم از این خصوصیات رو نداشت…! بسیجی نسل من درمغازه اش رو قفل می کرد لباس رزم می پوشید و دختر چهار ساله اش را می بوسید و با زن و زندگی خداحافظی می کرد و راهی جبهه می شد…با علم به شهادت یا معلولیت…! بسیجی نسل من مدرسه و دانشگاه رو رها می کرد دست پدر و روی مادر را می بوسید و با شوق به جبهه می رفت…با آگاهی از اسارت…یا شهادت..!


بسیجی نسل من نه به دنبال منافع مادی بود و نه شوق غنیمت گیری داشت…نه تشنه ساندیس بود….! بسیجی نسل من ته مانده آب قمقمه اش را به اسیر عراقی می داد و زخم پایش را با چفیه اش می بست در حالی که خود تشنه لب بود و زخمی…! بسیجی نسل من مهربان بود…انقدر مهربان که با کلاه آهنی اش آب می آورد برای گیاه تشنه در بیابان…یا ته مانده نان سفره را ریز می کرد برای پرندگان….!

بسیجی نسل من ایران و ایرانی را دوست داشت …او متجاوز نبود…! او متجاوز کش بود……! بسیجی نسل من ( نان ترکشی ) می خورد با آب داغ قمقمه و می جنگید با دشمن ایران نه با ایرانی…! بسیجی نسل من روی مین می رفت برای ایران… برای تو…برای ما…بدون منت… بدون چشمداشت…! فرمانده من پایش در کربلای پنج قطع شد…! برای دفاع از وطن…وطن من…وطن تو…وطن ما…!
بسیجی نسل من گلوله و ترکش داغ خورد و سوخت…! در گاز خردل نفس کشید و در خاک غربت اسارت …! آیا تو هم می توانی…؟ بلوف نزن…! فکر کن بعد حرف بزن که حرف زدن آسون ترین کاریه که آدما می تونن انجام بدن…!


فقط خواستم بگم این باتوم به دست ها…این اسلحه به دست ها…این ساندیس خورها ودهن گشادها و همه این هایی که لگد می زنن به دختران و پسران معترض …اینها بسیجی نیستن…اینها نام و جای بسیجی رو غصب کردن…بسیجی ظالم نبود…! بسیجی ظالم کش بود…! کاش اسم بسیجی همان زمان که جنگ تمام شد به خاک سپرده می شد تا شاید خاک حرمتش را حفظ می کرد…!

۳ نظر:

  1. بسیجی های امروز، آبرو برای ما نگذاشتند!

    پاسخحذف
  2. برای ما؟دکتر جون اینا آبرو واسه خودشونم نذاشتند!

    پاسخحذف
  3. اینها بسیجی نیستند. تعداد زیادی شون اصلاً بعد از جنگ متولد شدند. مزدوران رژیم هستند که نان خود را از راه خیانت به مردم وطن می خوردند. فاصله دارند از زمین تا آسمان با آن انسان های آزاده ای که همه ی عشق شان وطنشان بود و مردمش

    پاسخحذف