پنجشنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۹۱

جملات قصار

آزادی یعنی حق انجام هر کاری که قانون اجازه می دهد.(منتسکیو)

مرگ یک انسان تراژدیست،مرگ میلیون ها انسان،یک آمار است.(استالین)    

لودن دوزوف:سربازان انگلیسی چون شیر می جنگند.
ماکس هافمن:بله،ولی این شیرها را الاغ ها فرماندهی می کنند.
(جنگ جهانی اول،کتاب الاغ ها)

کلمه ی "انقلاب" چیزی است  که تو بخاطر آن می کشی،می میری و یا موجب مرگ توده های مردم می شوی،فقط همین!(سیمون ویل)

ما انقلاب را بوجود آوردیم،اما نمی دانیم چگونه آن را اداره کنیم!(پیتر وایس)

تقلید، بی عیب ترین شکل چاپلوسی است.(چارلز کالب)

در جنگ ،تنها پیروزی مطرح است و چیزی که معنی ندارد حق است.(هیتلر)

تنها اشکال دمکراسی در این است که به جای وزن کردن نظر مردم،آنها را شمارش می کند.(دین انج)

دولتی که بتواند همه چیز به تو بدهد،می تواند همه چیز را نیز از تو بگیرد.(گولد واتر)

دیپلمات،پیشخدمتی است که گاهی اجازه دارد بنشیند.(پیتریو ستینف)

هر نسلی فکر می کند که با هوش تر از نسل قبلی و عاقل تر از نسل بعدی است.(جرج اورول)

سیاست،علم نیست،هنر است.(بیسمارک)

من برای سیاست ساخته نشده ام چون نمی توانم مرگ دشمنانم را ببینم.(آلبر کامو)

از آنجاییکه یک سیاستمدار به چیزهایی که می گوید اعتقاد ندارد،در شگفت است که چگونه مردم به او اعتقاد دارند.(شارل دوگل)

مردان نیک خود را فدای ملت می کنند،سیاستمدارها ملت را فدای خود.(ژرژ پمپیدو)

وقتی مردم برای آزادی "شورش" می کنند،تنها چیزی که بدست می آورند اربابان جدید است.(لرد هالیفاکس)

چه بدبخت است ملتی که محتاج قهرمان است!(برتولت برشت)

اگر می خواهی آینده را پیش بینی کنی،گذشته را مطالعه کن.(کنفوسیوس)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر