چهارشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۰

پدر و مادر


همیشه مادر را به مداد تشبیه می کردم
که با هر بار تراشیده شدن،
کوچک و کوچک تر می شود

ولی
پدر ...

یک خودکار شکیل و زیباست
که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ می کند
خم به ابرو نمی آورد
و خیلی سخت تر از این حرفهاست

فقط هیچ کس نمی بیند
و نمی داند که چقدر دیگر می تواند بنویسد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر