جمعه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۰

احیا


شب و احيا و باران و دلِ تنها، دلِ تنها و غمِ عريان و جسمِ بي جان، حريمِ خلوتي آشفته و ياري بي پناه، شروعِ قصه اي از تنهايانِ خستة اين دنيا، دنيايي پراز هياهويِ تنهاها و خلوتها.         
 صحبت از شروع هاي سرگردان و پُر پايان و بي پايان، تو اي پناهِ بي پناهان ، قصّة بي قصّه هادرمانِ دردها و آشناي ديرينِ غريبان، فريادِ خاموشِ دلهاي بي صدا، نور  و روشناييِ روزهاي بي فردا ،   چه بخواهم از تو؟  چه بگويم از دلِ پُر درد و تيره، تو بخوان مرا.                                                
                                        

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر