سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۹۲

مرد سالاری

کسی کو بُوَد مِهتَرِ انجمن / کفن، بهتر او را ز فرمان زن
(این جمله ی رستم به کیکاووس است پس از آنکه از مرگ سیاوش آگاه شده بود)

به نظر میرسد که ریشه های فرهنگ مرد سالاری قدمتی بسیار بیشتر از ۱۴۰۰ سال دارد.
 

در شاهنامه از این نمونه ها بسیار دیده میشود. بر اساس شاهنامه، پادشاهان و پهلوانان باستانی ایران، یعنی قرنها قبل از حمله ی اعراب به ایران، حرمسرا (شبستان) داشتند و با کنیزان معاشقه میکردند و فرهنگ
 چند همسری در ایران پیش از اسلام هم وجود داشته است.

نمونه اش کیکاووس پادشاه ایران است که سودابه شهبانوی شبستانش بود و اما همسران و کنیزکان دیگری نیز داشت همچون مادر سیاوش که او را در دشتی یافته بودند و به نزدش آوردند. 

یا رستم، سمبل پهلوانی ایران، که شبی را با تهمینه، مادر سهراب، در شهر سمنگان سپری کرد و سپس او را و فرزندش را همانجا گذاشت و به زابلستان بازگشت و در آنجا همراه همسر یا همسران دیگرش زندگی کرد.

جدای از شاهنامه، در کتب تاریخی معتبر دیگر هم به فرهنگ چند زنی ایرانیان اشاره شده است. 

بطور مثال ویل دورانت در کتاب «تاریخ تمدن» نوشته است: «در آیین زرتشت تعدد زوجات و انتخاب و اختیار کردن همخوابگان و کنیزکان آزاد بوده و این به خاطر تشویق برای افزایش جمعیت بوده‌است.»

پس لطفاً دوستان عرب ستیز و اسلام ستیز، این موارد را لحاظ کنند که همه ی این مشکلات فرهنگی به گردن اعراب نیست. گاهی کرم از خود تنه بوده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر