شنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۱

بدون شرح!


پشت چراغ قرمز ایستاده بودم که پسرکی با چشمان معصوم و دستان کوچک گفت: چسب زخم میخری ؟ آهی کشیدم و با خود گفتم: همه چسبهایت را هم که بخرم نه زخمهای من خوب میشوند نه زخمهای تو..

۲ نظر:

  1. دمت گرم

    واقعیت دنیای امروز .دروغغغغغغغغغغغغغغغغ وتظاهر به همه چیز.
    همین

    پاسخحذف