جمعه، آذر ۱۸، ۱۳۹۰

سوگند به خون همرهانماین نامه را برایت از پشت میله های سرد
با رنگ سبز جان نوشتم تا روید خنده ها ز لب

چون روز دیگر آید خاکم جان سبزه هاست
خورشید جاودان آزادی نور آسمان ماست

سوگند به خون همرهانم، سوگند به اشک مادران
هرگز به تیغشان نمیرد فریاد جاودانمان

دلتنگ با تو بودن با ناله های شب غریب
تنها گناه ما سکوت سبزی بود در جواب کین

جسم و جان بی پناهم آماج تیر کافران
آرام و سربلندم و می بالم بر انتخابمان

سوگند به این ستاره باران، سوگند به شور عاشقان
از راه رفته برنگردم تا روز کوچ جاودان

سوگند به خون همرهانم، سوگند به اشک مادران
هرگز به تیغشان نمیرد فریاد جاودانمان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر