جمعه، شهریور ۲۵، ۱۳۹۰

حق با انیشتین بود/Einstein was right

The day has arrived - Einstein was right...

TECHNOLOGY TODAY...

 Having a Coffee...
موقع نوشیدن قهوه


Get together in a restaurant... 
توی رستوران


Enjoying the beauty in a Museum...
توی موزه


Pleasantly Chatting in a cafe' ...
در حال گپ زدن


Enjoying a day at the Beach...
توی ساحلAt the Stadium supporting the team...
توی ورزشگاهHaving fun with the girlfriend...
با دوست دخرتونAppreciating the Town in a convertible ..
در حال چرخ زدم با یه ماشین کروکی


Albert Einstein said:
"I fear the day when the technology overlaps with our humanity.  The world will only have a generation of  "idiots."

از روزی که فنآوری و انسانیت همپوشانی داشته باشند، واهمه دارم،آنوقت نسلی از احمق ها را خواهیم داشت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر