شنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۹۰

احمد کسروی


آنان که تاریخ و فرهنگ خود را از دست داده اند، مردم بدبختی هستند، بدبخت تر از آنها کسانی هستند که در باز یافتن تاریخ و فرهنگ از دست رفته خود تلاش نمی کنند، اما بدبخت ترین مردم کسانی هستند که تاریخ و فرهنگ خود را به ریش خند می گیرند. 
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر