شنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۱

وداع آخر یمانی با مسیح زمان و انسان کامل


مسیح علینژاد توی صفحه اش نوشته:
آن مرد روحانی که پشت سر احمدی نژاد ایستاده آقای میرتاج الدینی نماینده مجلس هفتم بود. معمولا مرد آرامی بود اما اگر سوالی را دوست نداشت می گفت شما خوب است حجاب تان را رعایت کنید. همیشه در مجلس خبرنگاران زن این مشکل را داشتند که تا نماینده ای را سوالی خوش نمی آمد به چند تار موی رها مانده از مقنعه شان بهانه می کردند و درس شرع و اخلاق می دادند. مانده ام الان که چنان عارفانه نگاه می کند آیا پایه های اسلام شان نمی لرزد یا برای پوپولیست ها و ریاکاران همه چیز حلال است؟

 بوسه بر تربت عشق


تنها اوست که برای آن انسان کامل می گرید

چرا اونطوری نگاه می کنی؟! چیتوز موتوری ندیدی؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر