سه‌شنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۹۱

شعبان جعفری و محمد علی جعفری،هر دو بی مخ و فدایی مقتدای خود!


در کودتای ۲۸ مرداد وقتی شعبان بی مخ و یارانش به دکتر فاطمی حمله کردند، دکتر فاطمی و خواهرش را با چندین ضربه چاقو مجروح کردند، ولی لکه ننگی در کارنامه خاندان پهلوی گذاشتند، چرا که لاتها و چاقوکشان برای ادامه حکومت خاندان پهلوی دست به جنایت بزرگی زدند و وطن پرستان ایران را یکی بعد از دیگری از پای در آوردند و شعبان بی مخ و یارانش، نشانه و افتخار وطن پرستی از دستان مبارک شاهنشاه آریامهر دریافت کردند!

و امروز در جمهوری اسلامی شعبان بی مخانی فوق العاده وحشی و خونخوار و چنان  وحشی تربیت کرده اند که برای قتل پروانه فروهر با فریاد الله اکبر و یا زهرا، چاقو به سینه شیر زن ایرانی زدند و رهبران ولایت فقیه برای بقای خود احتیاج به افرادی مثل سعید امامی و سعید مرتضوی داشتند و دارند که مخالفان خود را کافران بنامند و ریختن خونشان را حلال کنند!

چگونه می توانیم این شعبان بی مخ ها را از جامعه ایران پاک کنیم، ما که آدمکش نیستم و اعتقادی به خشونت نداریم، پس چگونه از پس اینگونه شعبان بی مخها ی وحشی بر بیایم! ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر