یکشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۹۱

آذر،ماهی که بوی خون می دهد!
آذر،ماهی که بوی خون می دهد.


اول آذر، قتل فجیع پروانه و داریوش فروهرتوسط عناصر خود سر!

دوم آذر، ترور فجیع دکتر کاظم سامی، توسط یک دیوانه خود سر!

چهارم آذر، شهادت دکتر کاظم سامی، توسط دیوانه ای خود سر!
هشتم آذر،حمله به سفارت انگلستان در تهران توسط  عناصر خودسر!

دوازدهم آذر، ربودن و قتل فجیع محمد مختاری توسط عناصر خود سر!

شانزدهم آذر، شهادت دانشجویان توسط تیر اندازی هوایی عناصر خود سر رژیم شاه!

هجدهم آذر، ربودن و قتل محمد جعفر پوینده توسط عناصر خود سر!

در آذر ماه باید مراقب عناصر خود سر بود!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر