جمعه، دی ۲۳، ۱۳۹۰

مادر


 گویند از بایزید بسطامی پرسیدند این مقام چگونه یافتی؟

گفت: نیمه شبی مادرم مرا از خواب بیدار کرد و آب طلبید ، به دنبال آب رفتم وقتی بازگشتم مادر خفته بود بر سر بالین او تا صلاه صبح بیدار ماندم که هرگاه مادر برخاست او را سیراب کنم.

هنگام اذان مادر برخاست و چون مرا به آن حال دید برایم دعا نمود و من هر چه دارم از آن دعاست.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر