دوشنبه، مهر ۱۱، ۱۳۹۰

می دانید از حقوق شما کاسته شده است!؟


قیمت دلار ابتدای زمستان 89 بود: 1068 تومان
ابتدای بهار 90 شد: 1110 تومان
ابتدای خرداد 90 شد: 1190 تومان
و امروز 11/07/90 شد: 1205 تومان
یعنی اگر شما یک میلیون تومان حقوق می گیرید
ابتدای زمستان پارسال 936 دلار
ابتدای بهار امسال 900 دلار
ابتدای خرداد امسال 840 دلار


و

امروز 830 دلار حقوق می گیرید


به عبارتی از ابتدای زمستان پارسال تا کنون 106 دلار (برای هر یک میلیون تومان حقوق) از حقوق شما کاسته شده که با قیمت فعلی دلار معادل 128000 یا

تقریباً 130 هزار تومان به ازاء هر یک میلیون تومان حقوق فقط در 8 ماه!

دو میلیونی ها میتوانند از کسر حقوقی  260هزار تومان ظرف 8 ماه ناراحت تر باشند!!

زیاد حرص نخورید گفتم بدونید فقط !

اینطوری بهتر می تونید معنای تورم و پیشرفت به سوی فقر رو احساس كنید!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر