جمعه، دی ۲۳، ۱۳۹۰

پنجمین روز اعتصاب غذای دکتر مهدی خزعلی/این حیاط عدالتخانه ی ماست!


دوشنبه نوزدهم دیماه 1390؛نقل از فیسبوک محمد صالح خزعلی(فرزند دکتر مهدی):

امروز صبح زمانی که از امتحان برگشتم ، از دفتر تماس گرفتند که پدر در کارگر شمالی سر کوچه عبدی نژاد دچار سانحه شده است که من خود را فورا به محل رساندم و پدر را دیدم که در داخل ماشین نشسته بود و دو نفر در دو طرفش. پس از پرس و جو متوجه شدم که پدر در حال گذر کردن با موتور بودند که یکی از ماشین های وزارت اطلاعات که در سر کوچه کمین کرده بوده به محض رسیدن پدر در را باز کرده و پدر را نقش بر زمین کرده است و سپس 4 ماشین وزارت اطلاعات همراه با مامورین پدر را بازداشت نمودند.پدر از ناحیه ی دست راست و دندان دچار شکستگی شده بودند و زانویشان زخم شده بود.بعد مامورین پدر را به دادستانی نزد همان بازپرسی(منصوری) که حکم جلب ایشان را داده بود بردند.ما خود را به دادستانی رساندیم که پدر در جلسه تفهیم اتهام بودند با همان وضع شکستگی و خونریزی.


بعد از جلسه برای پدر حکم بازداشت موقت صادر شد و پدر در هنگام خروج از بازپرسی با صدای بلند گفتند که:اعتصاب غذا می کنم تا شهادت و لب به غذای اینان نمی زنم بعد پدر را به حیاط دادستانی بردند تا سوار ماشین شود زمانی که من رسیدم به حیاط دیدم پدر در ماشین وزارت هستند در حالی که چهار نفر اسکورت داشتند، یکی از آنها که در کنار پدر نشسته بود با یک دستش دست شکسته ی پدر را فشار میداد و با دست دیگرش جلوی دهان پدر را گرفته بود که پدر فریاد می زد و من هم فریاد زدم چه می کنید که سریع سوار ماشین شدند و رفتند.

این حیاط عدالت خانه ی ماست!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر