دوشنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۹۰

دکتر مهدی خزعلی قبل و بعد از زندان

طی دو روز گذشته اشخاص زیادی در بالاترین و وبسایت ها پست و کامنت گذاشته بودند و تردیدهایی داشتند که به آن ها وعده دادم چنین پستی را توی وبلاگم بگذارم.

اگر دکتر همیشه خندان ما لبخند به لب نداشت حال نزارش بیشتر هویدا میشد.از وقتی ایشان به خانه برگشته افت فشار و بی حالی ممتد بر او غالب هست،حتی به سختی صحبت می کند.


دکتر مهدی خزعلی قبل و بعد از زندان،

قبل از زندان:93 کیلو،بعد از زندان:75 کیلو

۲ نظر: